Klacht of compliment?

Home > Service/contact > Klacht of compliment?

Het is altijd leuk om een compliment in ontvangst te nemen. Veel patienten doen dat ook vaak al tijdens het consult. U kunt natuurlijk ook uw compliment per e-mail sturen aan: info@dermapark.nl

Hoewel wij onze uiterste best doen om u prettig en professioneel te behandelen, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling of bejegening. Als dat het geval is vragen wij u ons daarover op de hoogte te stellen zodat wij de gelegenheid krijgen dit zo snel mogelijk naar tevredenheid op te lossen. Zo kunnen wij continue aan onze kwaliteit blijven werken. Wij hopen dat onze artsen en medewerkers u het gevoel geven dat zij open staan voor kritiek. Mocht u het gevoel hebben dat dit niet zo is, of wilt u uw klacht liever schriftelijk indienen dan kunt u uw brief richten aan de Interne klantencommissie. U kunt ook een e-mail sturen aan: klacht@dermapark.nl

Interne klachtencommissie

Mocht u dat niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan kunt u uw klacht middels een klachtenformulier voorleggen aan de interne klachtencommissie. Dit formulier kan telefonisch worden opgevraagd aan de balie. Vermeld op dit formulier uw naam, geboortedatum en adres en geef een duidelijke omschrijving van uw klacht.
Uw klacht zal in eerste instantie door de kwaliteitsmanager van DermaPark binnen één maand in behandeling worden genomen. Hierbij zal worden getracht om met de direct betrokkenen tot een oplossing van de klacht te komen. De interne klachtencommissie van DermaPark kan op verzoek van de kwaliteitsmanager of cliënt hierin adviseren.

Correspondentieadres interne klachtencommissie

DermaPark, t.a.v. de Kwaliteitsmanager, Hyacintstraat 1, 5402 ZG Uden. Tel. 0413-242090.
 Ook voor vragen over de klachtenafhandeling als zodanig kunt u contact opnemen met de kwaliteitsmanager van DermaPark.

Externe klachtencommissie

Mocht dat niet tot een voor u aanvaardbare oplossing leiden kunt u zich wenden tot een externe onafhankelijke klachtencommissie http://www.klachtencommissie-ems.nl/. Op deze website kunt u de gehele (wettelijke) procedure terugvinden. Deze externe klachtencommissie kan uw klacht onderzoeken en hierover een uitspraak doen.

Correspondentieadres externe klachtencommissie

Klachtencommissie-EMS, Zusterplein 22, 3703 CB Zeist, tel: 030-6970815.

U behoudt in alle gevallen de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan andere daartoe geëigende instanties, zoals het de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het regionaal tuchtcollege of de civiele rechter.