Moedervlekken

Home > Aandoeningen > Moedervlekken

Wat zijn moedervlekken?

Moedervlekken zijn goedaardige opeenhopingen van pigmentvormende cellen in de huid. Het is een normaal verschijnsel; vrijwel iedereen krijgt meerdere moedervlekken, gemiddeld zo’n 25. Naast normale, goedaardige moedervlekken bestaan er nog onrustige (dysplastische/atypische) moedervlekken en kwaadaardige moedervlekken (melanomen). Onrustige moedervlekken zijn goedaardig, maar kunnen soms voorlopers van het melanoom zijn.

Wat zijn de verschijnselen?

Moedervlekken kunnen in grootte, vorm of kleur nogal van elkaar verschillen. Kenmerkend is dat de vorm en pigmentatie regelmatig zijn. Een onrustige moedervlek is onregelmatiger van vorm en pigmentatie en vaak is er ook sprake van een roodachtige verkleuring.

Een gewone of onrustige moedervlek mag niet : 

  • van kleur of kleursamenstelling veranderen
  •  van vorm veranderen
  •  bloeden

In veel gevallen zullen deze verschijnselen berusten op onschuldige veranderingen in de moedervlek, maar het is -in voorkomende gevallen - altijd raadzaam uw huisarts of dermatoloog te raadplegen om te zien of er geen sprake is van kwaadaardige verandering in de moedervlek. 
Een melanoom is meestal groter dan een gewone moedervlek, de vorm is grillig en asymmetrisch en de pigmentatie is vaak onregelmatig. Naast bruin en zwart kunnen de kleuren rood, paars, blauw, grijs, wit of een combinatie van verschillende kleuren voorkomen.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Op grond van de uitwendige verschijnselen kan door een dermatoloog in veel gevallen met zekerheid de diagnose gewone of onrustige moedervlek, d.w.z. goedaardige moedervlek, worden gesteld. Een hulpmiddel daarbij kan de dermatoscoop zijn: een apparaatje, waarmee de huid enkele tientallen malen vergroot kan worden. Bij twijfelgevallen en bij duidelijke verdenking op melanoom zal altijd microscopisch onderzoek nodig zijn. Daarvoor moet de moedervlek of het melanoom onder plaatselijke verdoving worden verwijderd.

Klik hier voor een voorlichtingsfolder over het vroeg herkennen van melanoom.

Wat is de behandeling?

Het meest wordt toegepast wegbranden (electrocoagulatie) of wegsnijden (excisie). Indien er ook maar de geringste verdenking op melanoom bestaat, zal de moedervlek worden weggesneden en microscopisch worden onderzocht.