Klacht of compliment?

Home > Afspraken > Klacht of compliment?

Het is altijd leuk om een compliment in ontvangst te nemen. Veel patiënten doen dat ook vaak al tijdens het consult. U kunt natuurlijk ook uw compliment per e-mail sturen aan: info@dermapark.nl

Daarnaast monitoren wij de kwaliteit van onze zorg ook via ons patiënttevredenheidsonderzoek. Inmiddels hebben meer dan 3.000 patiënten deze enquete ingevuld en krijgen wij door de jaren heen gemiddeld een 8,7. Bovendien leren wij van de feedback die wij ontvangen.

Hoewel wij onze uiterste best doen om u prettig en professioneel te behandelen, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling of bejegening. Als dat het geval is vragen wij u ons daarover op de hoogte te stellen zodat wij de gelegenheid krijgen dit zo snel mogelijk naar tevredenheid op te lossen. Ook zo kunnen wij continue aan onze kwaliteit blijven werken.

Wij vertrouwen er op dat onze artsen en medewerkers u het gevoel geven dat zij open staan voor kritiek. Mocht u het gevoel hebben dat dit niet zo is, of wilt u uw klacht liever schriftelijk indienen dan kunt u uw brief richten aan onze klachtenfunctionaris. U kunt ook een e-mail sturen aan: klacht@dermapark.nl 

Tot nu toe hebben wij al onze patiënten op deze manier naar volle tevredenheid kunnen helpen. 

Klachtenfunctionaris

Mocht dit volgens u dat niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan kunt u uw klacht door middel van een klachtenformulier voorleggen aan de interne klachtenfunctionaris. Dit formulier kan telefonisch worden opgevraagd aan de balie. Vermeld op dit formulier uw naam, geboortedatum en adres en geef een duidelijke omschrijving van uw klacht.
 Om de redenen van de klachten zo snel mogelijk weg te nemen werkt onze klachtenfunctionaris, overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Uw klacht zal binnen één maand door de klachtenfunctionaris van DermaPark in behandeling worden genomen. Hierbij zal worden getracht om met de direct betrokkenen tot een oplossing van de klacht te komen.

Correspondentieadres klachtencommissie

DermaPark, t.a.v. de klachtenfunctionaris, Hyacintstraat 1, 5402 ZG Uden. Tel. 0413-242090.
 Ook voor vragen over de klachtenafhandeling als zodanig kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van DermaPark.

Externe klachtenfunctionaris

Mocht dit niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, kunt u zich tot de onafhankelijke externe klachtenfunctionaris wenden. 

Externe geschillencommissie

Mocht dit ook niet tot een voor u aanvaardbare oplossing leiden kunt u zich wenden tot een externe onafhankelijke geschillencommissie. Op deze website kunt u de gehele (wettelijke) procedure terugvinden. Deze externe geschillencommissie kan uw klacht onderzoeken en hierover een uitspraak doen.

Correspondentieadres externe geschillencommissie

De Geschillencommissie Zorg, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag

U behoudt in alle gevallen de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan andere daartoe geëigende instanties, zoals het de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het regionaal tuchtcollege of de civiele rechter.