Medisch dossier opvragen

Home > Afspraken > Medisch dossier opvragen

Opvragen medisch dossier

Iedere patiënt heeft het recht op inzage in zijn of haar eigen medische gegevens in te zien. Dit formulier beschrijft de procedure zoals die voor patiënten van DermaPark is vastgesteld. De gegevens kunnen alleen door de medisch specialist aan de patiënt worden verstrekt. De patiënt dient zich te legitimeren voordat de gegevens kunnen worden ingezien, of verstrekt.

Iemand anders dan de patiënt:

Iedere patiënt heeft het recht om zijn of haar medisch dossier in te zien. Anderen dan de patiënt hebben geen recht om het dossier in te zien of een kopie op te vragen van dit dossier.

Er zijn enkele uitzonderingen:

  • Ouders en wettelijk vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben recht om het dossier in te zien of om een kopie van het medisch dossier van hun kind op te vragen.
  • Ouders en wettelijk vertegenwoordigers met kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar hebben het recht om het dossier van hun kind in te zien. Het kind én de ouders of wettelijk vertegenwoordiger moeten hiervoor allebei schriftelijk toestemming geven. Een kind tussen 12 en 16 jaar mag bezwaar maken als de ouders het dossier van hem/ haar willen inzien. Wanneer de behandelaar vindt dat het kind daar zelf over kan beslissen dan zal hij met dit bezwaar instemmen. Een niet-gezaghebbende ouder van een kind tussen 12-16 jaar heeft geen recht om het dossier in te zien of een kopie van het dossier op te vragen.
  • Een patiënt die zelf niet in staat is om te beslissen (wilsonbekwaam) heeft een wettelijk vertegenwoordiger. Deze vertegenwoordiger heeft het recht om het dossier in te zien en een kopie hiervan op te vragen.
  • Familieleden van de patiënt of anderen mogen het dossier alleen inzien of een kopie opvragen als de patiënt hen daarvoor schriftelijk heeft gemachtigd.
  • Na het overlijden van de patiënt kunnen nabestaanden het dossier alleen inzien of een kopie van het dossier opvragen als dat voor hen zeer belangrijk is, bijvoorbeeld om te onderzoeken of een erfelijke ziekte in de familie voorkomt. De behandelend medisch specialist beslist vervolgens of dat van groot belang is voor de familie.

Een kopie opvragen van uw medisch dossier

Als een patiënt een kopie van (een deel van) het eigen medisch dossier wil opvragen dan dient deze het aanvraagformulier ‘verzoek kopie medisch dossier’ in te vullen,  te ondertekenen en in te leveren. Na ontvangst van het volledig ingevulde  en ondertekende formulier krijgt de patiënt binnen 3 werkdagen een afspraak met de behandelend dermatoloog of diens waarnemer. Nadat aan de hand van een geldig legitimatiebewijs de identiteit is vastgesteld, worden de gegevens gratis verstrekt.

De kosten

Wilt u extra kopieën, of is de informatiehoeveelheid van buitensporige omvang, of vraagt u heel vaak informatie op, dan kan wel een redelijke vergoeding hiervoor worden aangerekend. Zie voor meer informatie klik hier