Compressietherapie

Home > Behandelingen > Compressietherapie

Hierbij worden één of beide benen ingezwachteld om de vochtophoping of oedeem weg te nemen of bijvoorbeeld een slecht functionerende ader dicht te drukken. Dit kan nodig zijn bij een 'open been' of na een thrombose. Ook bij teveel lymfevocht in een been of arm wordt deze therapie toegepast.