Kankerregistratie

Home > Informatie > Kankerregistratie

Nederlandse Kankerregistratie (NKR)

Om goed onderzoek te kunnen doen naar kanker, en dus ook huidkanker is het belangrijk te beschikken over goede informatie over hoe vaak verschillende vormen van (huid)kanker voorkomen. Nederland kent daartoe een landelijke registratie: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Dit is een landelijke databank met betrouwbare gegevens van alle patiënten met kanker. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beheert deze databank.

Deze kankerregistratie bestaat sinds 1955. Sinds 1989 worden de richtlijnen gevolgd van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en worden de gegevens aangeleverd aan de landelijke databank. Zo weten we dat de tussen 1973 en 2009 is het aantal nieuwe gevallen van het basaalcelcarcinoom verviervoudigd is. En dat ongeveer 1 op de 6 Nederlanders een basaalcelcarcinoom ontwikkelt.
Het aantal nieuwe gevallen van een weinig kwaadaardige basaalcelcarcinoom bedraagt jaarlijks bijna 50.000. Deze groep bedraagt 70% van alle vormen van huidkanker. Daarnaast neemt ook het aantal nieuwe gevallen van het melanoom (10%) afgelopen jaren toe. Het melanoom of kwaadaardige moedervlek zaait in ongeveer 20% van de gevallen uit. Door goed te registreren leren we meer over deze vormen van kanker. 

Uiteraard werkt DermaPark mee aan deze registratie. Sinds de invoering van de Europese privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 zijn de rechten van Nederlanders uitgebreid. Daarom heeft de NKR een brochure uitgegeven waarin de rechten en plichten worden uitegelegd.