Wachttijden

Home > Informatie > Wachttijden

Dat in DermaPark de patiënt voorop staat is geen loze kreet. We hebben geprobeerd de zorg zo in te richten dat wij in de meeste gevallen al tijdens het eerste consult met uw behandeling kunnen beginnen. 

In geval van een verdachte of kwaadaardige moedervlek wordt deze ALTIJD tijdens het eerste consult verwijderd. Tegenwoordig heet dat 'one-stop-shop'. Wij doen dat al meer dan 30 jaar. Dus geen onnodige ongerustheid of wachttijden als het er echt om gaat. Om bij sommige huidaandoeningen sneller en beter de diagnose te kunnen stellen kan het noodzakelijk zijn om een huidbiopt af te nemen, ook dat gebeurt altijd tijdens het eerste consult.

Maar ook als het om spataderen gaat willen we voor u geen onnodige extra bezoeken. Tijdens het eerste bezoek wordt er direct het aanvullende echo-onderzoek verricht en helder met u besproken. U weet dan precies wat het behandelplan wordt en er wordt dan ook direct een afspraak gemaakt voor behandeling.

De weergegeven wachttijd voor een nieuwe afspraak varieert door het jaar heen en wordt maandelijks bijgehouden en geactualiseerd. Hier vindt u een overzicht van onze wachttijden per behandeling. Uiteraard houden wij altijd rekening met spoedgevallen.

Er kunnen verschillende wachttijden gelden afhankelijk van de afspraken welke uw zorgverzekeraar heeft gemaakt omtrent zorgspreiding. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. 

Onderstaande wachttijdindicatie wordt minstens eenmaal per maand geactualiseerd (bijgewerkt 17 otkober 2022). 

De wachttijden voor: 
Dermatologie polikliniek  40 dagen
Spataderen polikliniek     1 week
Spataderen ingreep   2 weken
  
Huidtherapie         geen