Wachttijden

Home > Informatie > Wachttijden

Dat in DermaPark de patiënt voorop staat is geen loze kreet. We hebben geprobeerd de zorg zo in te richten dat wij in de meeste gevallen al tijdens het eerste consult met uw behandeling kunnen beginnen. Zo kennen wij geen wachttijden voor belichting of voor zwachtelen bij een open been.

In geval van een verdachte of kwaadaardige moedervlek wordt deze ALTIJD tijdens het eerste consult verwijderd. Tegenwoordig heet dat 'one-stop-shop'. Wij doen dat al 25 jaar. Dus geen onnodige ongerustheid of wachttijden als het er echt om gaat. Om bij sommige huidaandoeningen sneller en beter de diagnose te kunnen stellen kan het noodzakelijk zijn om een huidbiopt af te nemen, ook dat gebeurt altijd tijdens het eerste consult.

Maar ook als het om spataderen gaat willen we voor u geen onnodige extra bezoeken. Tijdens het eerste bezoek wordt er direct het aanvullende echo-onderzoek verricht en helder met u besproken. U weet dan precies wat het behandelplan wordt en er wordt dan ook direct een afspraak gemaakt voor behandeling.

U ziet wij doen er alles aan om uw bezoek zo effectief en prettig mogelijk te laten verlopen. 

De weergegeven wachttijd voor een nieuwe afspraak varieert door het jaar heen en wordt maandelijks bijgehouden. De toegangstijd geldt voor de derde beschikbare afspraak bij één van de dermatologen. In het voorjaar zijn de toegangstijden vaak korter dan in het najaar. Door de aan- en afwezigheid van specialisten op elkaar af te stemmen is er altijd een dermatoloog waar u snel terecht kunt. Vindt u de wachttijden te lang? Neem contact op met de wachtlijstbemiddeling van uw zorgverzekeraar

Onderstaande wachttijdindicatie is vastgesteld op 1 augustus 2021 en wordt minstens eenmaal per maand geactualiseerd.

De wachttijden voor:(sommige zorgverzekeraars gelden andere tijden) 
Eerste consult gemiddeld 14 werkdagen
Huidkanker verwijderen   binnen 5 werkdagen
Melanoom verwijderen 0 dagen
Lichttherapie UVB zelfde dag
  
Spataders wegspuiten  binnen 7 werkdagen
Muller flebectomie binnen 7 werkdagen
EVLT binnen 14 werkdagen