Moedervlek

Wat zijn moedervlekken?

Moedervlekken zijn ophopingen van pigmentvormende cellen in de huid. Het is een normaal verschijnsel. Vrijwel iedereen krijgt tijdens het leven meerdere moedervlekken, gemiddeld zo’n 25. Naast normale, goedaardige moedervlekken bestaan er nog onrustige (dysplastische/atypische) moedervlekken en kwaadaardige moedervlekken (melanomen). Onrustige moedervlekken zijn goedaardig, maar kunnen soms voorlopers van het melanoom zijn.

Wat zijn de verschijnselen?

Moedervlekken kunnen in grootte, vorm of kleur nogal van elkaar verschillen. Kenmerkend is dat de vorm en pigmentatie regelmatig zijn. Een onrustige moedervlek is onregelmatiger van vorm en pigmentatie. Vaak is er ook sprake van een roodachtige verkleuring.

Een gewone of onrustige moedervlek mag niet : 

  • van kleur of kleursamenstelling veranderen
  • van vorm veranderen
  • vanzelf gaan bloeden

In veel gevallen zullen deze verschijnselen berusten op onschuldige veranderingen in de moedervlek. Het is altijd raadzaam om bij twijfel uw huisarts of dermatoloog te raadplegen. 
Een melanoom is meestal groter dan een gewone moedervlek, de vorm is grillig en asymmetrisch en de pigmentatie is vaak onregelmatig. Naast bruin en zwart kunnen de kleuren rood, paars, blauw, grijs, wit of een combinatie van verschillende kleuren voorkomen.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Op grond van de zichtbare verschijnselen kan een dermatoloog in veel gevallen met zekerheid de diagnose goedaardige moedervlek vaststellen. Een hulpmiddel daarbij kan de dermatoscoop zijn: een apparaatje, waarmee de huid enkele tientallen malen vergroot kan worden. Bij twijfelgevallen maar zeker bij duidelijke verdenking op melanoom zal altijd microscopisch onderzoek nodig zijn. Daarvoor moet de moedervlek of het melanoom onder plaatselijke verdoving worden verwijderd.

Klik hier voor een voorlichtingsfolder over het vroeg herkennen van melanoom.

Wat is de behandeling?

Het meest wordt toegepast wegbranden (electrocoagulatie) of wegsnijden (excisie). Indien er ook maar de geringste verdenking op melanoom bestaat, zal de moedervlek worden weggesneden en microscopisch worden onderzocht. 

Vaak is er geen medische reden is om een moedervlek te verwijderen. Wanneer u een moedervlek dan toch kwijt wilt, wordt dit niet vergoed door de zorgverzekeraar. Voor de tarieven voor het verwijderen van moedervlekken klik hier.