Duplex onderzoek

Home > Onderzoeken > Duplex onderzoek

Bij dit onderzoek wordt de kwaliteit van de aderen beoordeeld. Het is een echografisch onderzoek waarbij de aders in beeld gebracht worden en eventuele lekkages worden opgespoord. Dit onderzoek wordt tijdens het eerste consult door uw dermatoloog zelf verricht, u kijkt mee met het onderzoek en krijgt uiteraard uitleg over wat er gevonden wordt.

Aan de hand van deze uitslag en uw persoonlijke wensen wordt ook direct een behandelplan gemaakt en met u besproken. Wanneer tijdens het onderzoek naar voren komt dat u spataders (varices) hebt kan ook direct een behandeling worden afgesproken.