dr Kees-Peter de Roos

Home > Over DermaPark > dr Kees-Peter de Roos

Dr. Kees-Peter de Roos is sinds 1994 geregistreerd als dermatoloog (BIG-nummer 39023550501) en sinds 2009 verbonden aan DermaPark. Zijn aandachtsgebieden zijn:

  • huidkanker
  • complexe flebologie (spataders)
  • aambeien
  • nagelchirurgie en
  • kinderdermatologie.

Kees-Peter de Roos studeerde geneeskunde aan de universiteit van Maastricht en specialiseerde zich als dermatoloog in het academisch ziekenhuis van dezelfde stad. Eerst onder prof. van de Staak en later onder prof. Neumann. Op aansporing van prof. Neumann ontwikkelde hij specialistische kennis en vaardigheden met betrekking tot de operatieve dermatologie (verwijderen van moedervlekken en huidkanker) en de flebologie (behandeling van spataders). Vanaf 1996 heeft hij wetenschappelijk onderzoek verricht naar een speciale techniek voor de behandeling van spataders, de ambulante of Muller flebectomie. Dit onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot het proefschrift 'Ambulatory Phlebectomy' waarop hij in 2003 is gepromoveerd.

Sinds 1994 werkt Kees-Peter de Roos samen met Frank Bruins eerst in de Polikliniek Huidziekten Uden en het Sint Joseph Ziekenhuis in Veghel, dat sinds 2000 verder is gegaan als het Ziekenhuis Bernhoven.

Ook is hij tot zijn vertrek in 2009 actief geweest in verschillende commissies in ziekenhuis Bernhoven. Landelijk was Kees-Peter de Roos secretaris van de commissie Operatieve Dermatologie en was hij tussen 1996 en 2008 lid van het "Concilium Dermatologicum et Venereologicum" (een wetenschappelijke raad verantwoordelijk voor het onderwijs aan artsen in opleiding tot dermatoloog). Van 1998 tot 2002 was hij bestuurslid van de International Society for Dermatologic Surgery. Ook heeft hij van 2000 tot 2008 de Dermatologen vereniging vertegenwoordigd in de Medisch Specialisten Registratie Commissie van de KNMG.

Van 2003 tot 2013 was Kees-Peter de Roos voorzitter van de domeingroep VATEN van de NVDV, een commissie die zich onder andere bezighoudt met spataders en lymfoedeem. In 2011 was hij mede-oprichter van de Dutch College of Phlebology, waar hij tot 2014 penningmeester van was.

Bovendien is hij namens de NVDV voorzitter van de werkgroep Varices en Diep Veneuze Ziekte. Dit maakt onderdeel uit van de overkoepelende richtlijn Veneuze Pathologie en vervangt de richtlijn uit 2007. Deze nieuwe overkoepelende richtlijn is inmiddels goedgekeurd door de ledenvergaderingen van de (vaat-)chirurgen en de dermatologen.

Hij houdt regelmatig wetenschappelijk voordrachten en publiceert in wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast is Kees-Peter de Roos verbonden aan de afdeling Dermatologie van het ErasmusMC te Rotterdam. In september 2013 is Suzan Reeder gepromoveerd op het proefschrift getiteld: "Chronic Venous Disease, under pressure". Bij dit onderzoek was dr De Roos betrokken als co-promotor.

Van 2014 tot 2018 was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. Hij vertegenwoordigt Nederland sinds 2015 in de “Multidisciplinary Joint Committee in Phlebology”, één van de 10 commissies van de European Union of Medical Specialists (UEMS). In 2016 is hij gevraagd lid te worden van de expertgroep van de Hart&Vaatgroep. Dit is de patiëntenvereniging voor hart- of vaatpatiënten en hun naasten.

Daarnaast vormt hij met de dermatologen Anja Sommer en Pierre van Neer het bestuur van de Stichting Peregrinus. Deze stichting is in 2015 gestart met een project om dermatologische zorg beschikbaar te maken voor Zanzibar. Een eilanden archipel voor de kust van Tanzania met 1,3 miljoen inwoners zonder dermatoloog. Sinds de zomer worden teledermatologsche consulten beoordeeld door de drie Nederlandse initiatiefemers. Ook worden met enige regelmaat dermatologen uitgestuurd om spreekuren te superviseren en voordrachten te houden. Met de komst van een in Tanzania opgeleide dermatoloog zijn de doelstellingen grotendeels bereikt en is de stichting nu ook figuurlijk meer op afstand komen te staan.

In september 2017 verscheen Huid & Haar, een leven lang lasten en lusten dat hij samen met Jannes van Everdingen schreef. Het boek beschrijft in begrijpelijke taal verschillende facetten van de dermatologie. Zo wordt in het eerste deel de huid in zijn omgeving beschreven. In het tweede deel worden veel voorkomende huidziekten als psoriasis en huidkanker helder uitgelegd.

Op 22 maart 2018 ontving hij de Gouden Leeuw Dermatologieprijs. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een dermatoloog met passie voor de dermatologie, die zich heeft geuit in een verbetering van de patiëntenzorg.

In 2018 was hij voorzitter van de commissie 'deregulering' van de NVDV. Deze commissie heeft handen en voeten te geven aan het door de overheid ingezette beleid om de administratieve last in de zorg zoveel mogelijk te reduceren. Inmiddels is hij voorzitter van een nieuwe commissie, de commissie Praktijkvoering. 

Sinds november 2019 is hij bestuurslid van ZKN. Dit staat voor Zelfstandige Klinieken Nederland en is de brancheorganisatie voor particuliere klinieken waar 140 klinieken bij zijn aangesloten. Hij heeft in het bestuur de portefeuille patiëntveiligheid en zit als zodanig in de Stuurgroep Tijd voor Verbinding.

Uit erkenning en waardering voor de bijzondere diensten voor de Nederlandse dermatologie werd hij in april 2022 benoemd tot erelid van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie.

Op dit moment werkt hij als eindredacteur aan de herziening van het Leerboek Flebologie dat naar verwachting voorjaar 2022 uitkomt bij uitgeverij Prelum.