Frank Bruins

Home > Over DermaPark > Frank Bruins

Frank Bruins is sinds 1990 geregistreerd als dermatoloog (BIG-nummer 19020345001) en sinds 2009 verbonden aan DermaPark. Zijn aandachtsgebieden zijn:

  • huidkanker
  • spataders
  • haaruitval
  • aambeien en
  • SOA's.

Frank Bruins studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens en na zijn studie liep hij stage aan universiteiten in Parijs, Cambridge en Chicago.

Na zijn afstuderen, specialiseerde hij zich als dermatoloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tussen 1990 en 2009 is Frank Bruins als dermatoloog verbonden geweest aan de Polikliniek Huidziekten Uden, het Sint Joseph Ziekenhuis in Veghel het latere Ziekenhuis Bernhoven.

Ook bestuurlijk heeft Frank Bruins inmiddels zijn sporen ruimschoots verdiend. Zo was hij secretaris van de medische staf van het Sint Joseph ziekenhuis in Veghel en was hij voorzitter van de Beroepsbelangencommissie van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. Daarin onderhandelde hij namens de beroepsgroep over behandelingen en tarieven. Later werd hij voorzitter van de Visitatiecommissie van de NVDV. In deze laatste functie bezocht en beoordeelde hij vele dermatologische praktijken op organisatie, veiligheid en doelmatigheid. Aan de hand van deze zogenaamde visitatierapporten kunnen dermatologen hun praktijk waar nodig verbeteren.

Van 2004 tot 2009 was Frank Bruins penningmeester van de NVDV. Daarnaast houdt hij regelmatig voordrachten voor dermatologen in opleiding en huisartsen. Hij heeft enkele wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan.

Frank Bruins is voorzitter van de Werkgroep Normstelling van de beroepsvereniging NVDV. Deze werkgroep is in het leven geroepen om vast te leggen wat een dermatoloog eigenlijk zou moeten doen. Alle onderdelen van het vakgebied, zoals huidkanker, psoriasis en spataders, werden beschreven. Ook werden alle voorwaarden voor hoogwaardige poliklinische praktijkvoering vastgelegd, zoals de ruimten, behandelkamers en training van de medewerkers. Hiermee willen de dermatologen aan de buitenwereld (patiënten, verzekeraars) duidelijk te maken wat er in iedere dermatologische praktijk in Nederland gedaan wordt.

De werkgroep is begin 2011 van start gegaan en heeft binnen één jaar samen met de overige leden een eerste normenrapport uitgebracht. Inmiddels zijn de specifieke normen uitgewerkt in een document waarin de normen worden vertaald naar de manier waarop dermatologen worden gevisiteerd.

Sinds 2015 is Frank Bruins lid van de werkgroep substitutie van de FMS. Deze werkgroep inventariseert de verschillende mogelijkheden van verplaatsing van zorg van eerste- naar tweede lijn.